...

ข่าวประชาสัมพันธ์
ภาพประกอบ ข่าวประชาสัมพันธ์
จำนวนผู้เข้าชม 654
ภาพประกอบ ข่าวประชาสัมพันธ์
จำนวนผู้เข้าชม 598
ภาพประกอบ ข่าวประชาสัมพันธ์
กำหนดการและกติกาการแข่งขันเล่านิทานคุณธรรมเนื่องในวันแม่แห่งชาติประจำปี 2558 ในวันที่ 14. สิงหาคม 2558 ณ หอสมุดแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ตรัง ตั้งแต่เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป
จำนวนผู้เข้าชม 1114