...

ข่าวประชาสัมพันธ์
ภาพประกอบ ข่าวประชาสัมพันธ์
เมื่อ ๑๒ มกราคม ๒๕๖๒ หอสมุดแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติ ฯ ตรัง ร่วมกับกลุ่มส่งเสริมการอ่านยกกำลังสุขจังหวัดตรัง และนักศึกษาจิตอาสาจากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง เข้าร่วมจัดกิจกรรมกับหน่วยงานต่าง ๆ เนื่องในวันเด็กแห่งชาติประจำปี ๒๕๖๒ ณ แหล่งโบราณสถาน (จวนผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง)​ ซึ่งมีกิจกรรมที่มุ่งส่งเสริมและสร้างจิตสำนึกให้เด็กรู้จักรักและหวงแหนดูแลมรดกศิลปวัฒนธรรม เช่น เกมทายภาพแหล่งโบราณสถานในจังหวัดตรัง เกมบิงโก เกม ฟุตบอลหรรษา และเล่านิทาน ทั้งนี้ได้รับเกียรติจากผู้ว่าราชการฯ และรองผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง เข้าเยี่ยมชมการจัดกิจกรรมและมอบรางวัลแก่ผู้เข้าแข่งขัน โดยมีผู้ร่วมกิจกรรมทั้งสิ้น ๔๕๐ คน
จำนวนผู้เข้าชม 330
ภาพประกอบ ข่าวประชาสัมพันธ์
หอสมุดแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ตรัง ได้รับแต่งตั้งเป็นคณะทำงานฝ่ายจัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ในกิจกรรม "Bike อุ่นไอรัก" จังหวัดตรัง ภายใต้แนวคิด "ทำดีแบบพ่อ" โดยนำหนังสือร่วมจัดแสดงกับหน่วยงานราชการต่าง ๆ ในวันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๖๑ ณ บริเวณลานพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว โดยได้รับเกียรติจากผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง (นายลือชัย เจริญทรัพย์ )​ เข้าเยี่ยมชมนิ...ทรรศการหนังสือ รวมทั้งประชาชนที่เข้าร่วมกิจกรรม "Bike อุ่นไอรัก" ได้ให้ความสนใจในนิทรรศการหนังสืออย่างดียิ่งโดยเฉพาะหนังสือ Pop -​ up เรื่อง "เพียงพ่อก็พอเพียง" ได้รับความสนใจเป็นอย่างมาก
จำนวนผู้เข้าชม 347