...

ข่าวประชาสัมพันธ์
ภาพประกอบ ข่าวประชาสัมพันธ์
ในระหว่างวันที่ ๑๔-๑๖ มิถุนายน ๒๕๖๒ นางตรีทิพย์ บัวริน หัวหน้าหอสมุดแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติ ฯ ตรัง พร้อมด้วยนางสาวขนิษฐา คงถึง เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี เข้าอบรมโครงการฝึกอบรมหลักสูตรการเสริมสร้างสมรรถนะผู้ปฏิบัติงานด้านการเงินการคลังและพัสดุ ของกรมศิลปากร ณ โรงแรม ทีเค พาเลซ แอนด์คอนเวนชั่น โดยนายอนันต์ ชูโชติ อธิบดีกรมศิลปากร เป็นประธานเปิดการอบรม
จำนวนผู้เข้าชม 784
ภาพประกอบ ข่าวประชาสัมพันธ์
เมื่อ ๑๒ มกราคม ๒๕๖๒ หอสมุดแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติ ฯ ตรัง ร่วมกับกลุ่มส่งเสริมการอ่านยกกำลังสุขจังหวัดตรัง และนักศึกษาจิตอาสาจากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง เข้าร่วมจัดกิจกรรมกับหน่วยงานต่าง ๆ เนื่องในวันเด็กแห่งชาติประจำปี ๒๕๖๒ ณ แหล่งโบราณสถาน (จวนผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง)​ ซึ่งมีกิจกรรมที่มุ่งส่งเสริมและสร้างจิตสำนึกให้เด็กรู้จักรักและหวงแหนดูแลมรดกศิลปวัฒนธรรม เช่น เกมทายภาพแหล่งโบราณสถานในจังหวัดตรัง เกมบิงโก เกม ฟุตบอลหรรษา และเล่านิทาน ทั้งนี้ได้รับเกียรติจากผู้ว่าราชการฯ และรองผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง เข้าเยี่ยมชมการจัดกิจกรรมและมอบรางวัลแก่ผู้เข้าแข่งขัน โดยมีผู้ร่วมกิจกรรมทั้งสิ้น ๔๕๐ คน
จำนวนผู้เข้าชม 739