...

รายงานการสร้างและฉลองวัดเขาน้อย พ.ศ. 2479
  • ย้อนกลับ
  • รายงานการสร้างและฉลองวัดเขาน้อย พ.ศ. 2479
ผู้แต่ง : พระศรีธรรมประสาธน์
ฉบับพิมพ์ : พิมพ์ครั้งที่ 1
สถานที่พิมพ์ : พระนคร
สำนักพิมพ์ : โรงพิมพ์มหามกุฎราชวิทยาลัย
ปีที่พิมพ์ : 2479
หมายเหตุ : พระศรีธรรมประสาธน์ วัดพระมหาธาตุ จังหวัดนครศรีธรรมราช พิมพ์แจกในคราวกลับจากกรุงเทพฯ พ.ศ. 2479
 
                 รายงานการสร้างวัดเขาน้อย ตำบลร่อนพิบูลย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช ท่านเจ้าคุณพระธรรมวโรดม เจ้าคณะรองหัวหน้าใต้ผู้บังคับบัญชาการคณะมณฑลนครศรีธรรมราช และมณฑลภูเก็ต ผู้เป็นเจ้าของวัด ขอให้เจ้าคณะจังหวัด 4 จังหวัดในภาคใต้ แถลงความคิดเห็นของคณะเรื่องการสร้างวัดเขาน้อย
Star vote. Star vote. Star vote. Star vote. Star vote.

(จำนวนผู้เข้าชม 863 ครั้ง)


Messenger