...
ภาพประกอบ ข่าวประชาสัมพันธ์
องค์ความรู้ : อุทยานประวัติศาสตร์เมืองสิงห์ โบราณสถานหมายเลข ๑ หรือปราสาทเมืองสิงห์เป็นศาสนสถานที่สร้างขึ้นตามคติความเชื่อแบบขอม มีแผนผังเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าหันหน้าไปทางทิศตะวันออกมีลักษณะทางสถาปัตยกรรมแบบเดียวกับปราสาทหิน ที่พบในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เช่น ปราสาทหินพิมาย ปราสาทหินพนมรุ้ง เป็นต้น แต่ที่ปราสาทเมืองสิงห์จะมีขนาดเล็กกว่ามากวัสดุที่ใช้ก่อสร้างส่วนใหญ่จะเป็นศิลาแลง ซึ่งนํามาจากแหล่งตัดหินในท้องถิ่นมาสกัดแต่งให้มีขนาดต่าง ๆ กันแล้วจึงนํามาเรียงต่อกันขึ้นเป็นโครงสร้างการเรียงศิลาแลงของปราสาทเมืองสิงห์นี้ เพื่อใช้เป็นเพียงแกนของศาสนสถานเท่านั้น เพราะมีการฉาบปูนทับศิลาแลงอีกชั้น ก่อนที่จะปั้นลวดลายประดับตัวอาคาร โบราณสถานหมายเลข ๑ ประกอบด้วย อ่านเพิ่มเติม http://virtualhistoricalpark.finearts.go.th/.../index.../th/
(วันพฤหัสบดีที่ 23 พฤศจิกายน 2566)
จำนวนผู้เข้าชม 18
ภาพประกอบ ข่าวประชาสัมพันธ์
(วันพฤหัสบดีที่ 03 สิงหาคม 2566)
จำนวนผู้เข้าชม 120
ภาพประกอบ ข่าวประชาสัมพันธ์
กรมศิลปากรได้ดำเนินการจัดสารคดี เนื่องในโอกาสครบรอบ ๑๑๒ ปี แห่งการสถาปนากรมศิลปากร พุทธศักราช ๒๕๖๖
(วันอังคารที่ 21 มีนาคม 2566)
จำนวนผู้เข้าชม 165
ภาพประกอบ ข่าวประชาสัมพันธ์
(วันพุธที่ 02 กันยายน 2563)
จำนวนผู้เข้าชม 1084
ความรู้ทั่วไป
โบราณสถานหมายเลข 1
รายละเอียดเพิ่มเติม >
โบราณสถานหมายเลข 2
รายละเอียดเพิ่มเติม >
โบราณสถานหมายเลข 3
รายละเอียดเพิ่มเติม >