...

ข่าวประชาสัมพันธ์
ภาพประกอบ ข่าวประชาสัมพันธ์
วันอนุรักษ์มรดกไทย ๒ เมษายน ๒๕๕๔ อุทยานประวัติศาสตร์กำแพงเพชร ขอเชิญชมนิทรรศการ "ประวัติและพระราชกรณ๊ยกิจ"สมเด็จพระทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพและร่วมพัฒนาโบราณสถานวัดอาวาสน้อย ในวันที่ ๒ เมษายน ๒๕๕๔ นำโดย นายธงชัย ธรรมสุคติ รองผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร นายพีรพน พิสณุพงศ์ ผู้อำนวยการสำนักศิลปากรที่ ๖ สุโขทัย นายปฐม ระสิตานนท์ หัวหน้าอุทยานประวัติสาสตร์กำแพงเพชร , นายสมัย เชื้อทอง หัวหน้าพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ กำแพงเพชร
จำนวนผู้เข้าชม 762