...

ข่าวประชาสัมพันธ์
ภาพประกอบ ข่าวประชาสัมพันธ์
แถลงข่าวการจัดกิจกรรมจักรยานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว "ปั่นเพื่อพ่อ BIKE FOR DAD"
จำนวนผู้เข้าชม 742
ภาพประกอบ ข่าวประชาสัมพันธ์
กิจกรรม "จิบกาแฟ แชร์ความคิด" จังหวัดกำแพงเพชร ณ อุทยานประวัติศาสตร์กำแพงเพชร
จำนวนผู้เข้าชม 732
ภาพประกอบ ข่าวประชาสัมพันธ์
วันที่ 18 พฤศจิกายน 2558 เวลา 13:30 น. ณ ศาลาวัดพระสี่อิริยาบถ อุทยานประวัติศาสตร์กำแพงเพชร มีกิจกรรมวันพระ ทุกวันพระ เนื่องด้วยกิจกรรมวันพระ ทางสำนักงานอุทยานประวัติศาสตร์กำแพงเพชร จัดกิจกรรมวันพระ ทุกวันพระ อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ประชาชนทุกหมู่เหล่า เข้ามาร่วมฟังธรรม สวดมนต์ นั่งสมาธิ ซึ่งวันนี้มี พระกู้เกียรติ (วัดบ่อสามแสน) มาบรรยายธรรม นำสวดมนต์ นั่งวิปัสนากรรมฐาน ตั้งแต่เวลา 13:30-15:30 น. เป็นต้นไป
จำนวนผู้เข้าชม 812
ภาพประกอบ ข่าวประชาสัมพันธ์
จำนวนผู้เข้าชม 1726

Messenger