...

ข่าวประชาสัมพันธ์
ภาพประกอบ ข่าวประชาสัมพันธ์
วันที่ 9 กันยายน 2560 เวลา 10:30 น. ณ ศูนย์ข้อมูล อุทยานประวัติศาสตร์กำแพงเพชร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล กรุงเทพ นำคณะวิทยาลัยนานาชาติ สาขา การท่องเที่ยวและบริการ จำนวน 27คน คณะครู 4 ท่าน เข้าเยี่ยมชม ศึกษา เมืองโบราณคดี โดยมีวิทยากรพร้อมให้ความรู้แก่นักเรียน
จำนวนผู้เข้าชม 637
ภาพประกอบ ข่าวประชาสัมพันธ์
วันที่ 9 กันยายน 2560 เวลา 14.00-15.00 น. ชมรมลูกเสือชาวบ้านจังหวัดกำแพงเพชร และลูกเสือชาวบ้าน 17 จังหวัดภาคเหนือ เข้าเยี่ยมชม ศึกษา เมืองโบราณคดี อุทยานประวัติศาสตร์กำแพงเพชร
จำนวนผู้เข้าชม 540
ภาพประกอบ ข่าวประชาสัมพันธ์
วันจันทร์ ที่ ๑๔ พฤศจิกายน พุทธศักราช ๒๕๕๙ นายวุฒิ สุมิตร รองราชเลขาธิการ เป็นประธานในพิธีบวงสรวงตัดไม้จันทน์หอม เพื่อนำมาจัดสร้างพระบรมโกศจันทน์ เพื่อใช้ในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ อุทยานแห่งชาติกุยบุรี อำเภอกุยบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โดยมีนายฉัตรชัย ปิ่นเงิน หัวหน้างานโหรพราหมณ์ เป็นผู้อ่านโองการบวงสรวง มีข้าราชการและประชาชนร่วมงานเป็นจำนวนมาก อนึ่ง ไม้จันทน์หอมนี้ อุทยานแห่งชาติกุยบุรี กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธ์พืช ได้คัดเลือกต้นไม้จันทน์หอมที่ยืนต้นตายตามธรรมชาติ จำนวน ๑๒ ต้น โดยจะดำเนินการตัด และแปรรูป พร้อมนำส่งมอบให้แก่สำนักช่างสิบหมู่ กรมศิลปากร เพื่อนำไปจัดสร้างพระบรมโกศจันทน์ เพื่อใช้ในการพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในลำดับต่อไป
จำนวนผู้เข้าชม 1069
ภาพประกอบ ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศสอบราคาจ้างโครงการบูรณะและปรับปรุงภูมิทัศน์โบราณสถานวัดตึกพราหมณ์ ตำบลหนองปลิง อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร
จำนวนผู้เข้าชม 689
ภาพประกอบ ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศประกวดราคาจ้างโครงการบูรณะและปรับปรุงภูมิทัศน์โบราณสถานวัดเตาหม้อ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
จำนวนผู้เข้าชม 595
ภาพประกอบ ข่าวประชาสัมพันธ์
๑ ธันวาคม ๒๕๕๘ กิจกรรมส่งเสริมศีลธรรมและปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๘ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๘ ทำความดีด้วยการสวดมนต์ นั่งสมาธิ เจริญจิตภาวนาและปฏิบัติธรรม เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ซึ่งพระองค์ทรงเป็นพุทธมามกะที่ถึงพร้อมด้วยปริยัติ ปฏิบัติและปฏิเวธ และทรงแสดงเป็นแบบอย่างให้เห็นถึงการเป็นชาวพุทธที่ดี นำโดยนายรุ่งชัย ใบกว้าง รองผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร นายสุนทร รัตนากร นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร นางธาดา สังข์ทอง หัวหน้าอุทยานประวัติศาสตร์กำแพงเพชร หัวหน้าส่วนราชการ ประชาชน นักเรียน นักศึกษา พร้อมกันร่วมปฏิบัติธรรม ณ วัดพระแก้ว อุทยานประวัติศาสตร์กำแพงเพชร
จำนวนผู้เข้าชม 537