กรมศิลปากรพัฒนาทักษะการบริหารจัดการงานด้านมรดกศิลปวัฒนธรรม กรมศิลปากร (ระยะที่ ๑) ให้แก่บุคลากรภายในกรมศิลปากร          วันจันทร์ที่ ๘ สิงหาคม พุทธศักราช ๒๕๖๕ เวลา ๑๐.๐๐ น. นายกิตติพันธ์ พานสุวรรณ อธิบดีกรมศิลปากร เป็นประธานในการเปิดโครงการพัฒนาทักษะการบริหารจัดการงานด้านมรดกศิลปวัฒนธรรม กรมศิลปากร (ระยะที่ ๑) พร้อมด้วยนางรักชนก โคจรานนท์ ผู้อำนวยการสำนักบริหารกลาง กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ในการจัดโครงการในครั้งนี้ ณ ห้องประชุมราชาวดี โรงแรมชวาลันรีสอร์ท อ.ดอนตูม จ.นครปฐม ทั้งนี้โครงการได้รับเกียรติจากอาจารย์ ผู้ทรงคุณวุฒิเป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ อาทิ ศ.ดร.ศักดิ์ชัย สายสิงห์ ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.สันติ เล็กสุขุม นายบวรเวท รุ่งรุจี โดยโครงการจัดระหว่างวันที่ ๘-๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๕ เพื่อให้บุคคลากรภายในกรมศิลปากร ได้เพิ่มพูนศักยภาพ ความรู้ และการทำงานบูรณาการร่วมกัน อย่างประสิทธิภาพ
(จำนวนผู้เข้าชม 1552 ครั้ง)