เตรียมพบกับโฉมใหม่ห้องนิทรรศการพระยาโบราณราชธานินทร์ (พร เดชะคุปต์) พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ จันทรเกษม
          พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ จันทรเกษม ได้ดำเนินงานในปีงบประมาณ 2564 นั่นก็คือ "โครงการปรับปรุงห้องนิทรรศการพระยาโบราณราชธานินทร์ (พร เดชะคุปต์)" ซึ่งขณะนี้อยู่ในระหว่างการดำเนินงาน คาดว่าจะสามารถเปิดให้เข้าชมได้ในเร็วๆนี้
          นิทรรศการห้องที่ระลึกพระยาโบราณราชธานินทร์ ปัจจุบันจัดแสดงอยู่ในอาคารมหาดไทย เป็นนิทรรศการที่เผยแพร่ชีวประวัติและผลงานอันทรงคุณค่าของพระยาโบราณราชธานินทร์ สมุหเทศาภิบาลมณฑลกรุงเก่า ภายในห้องเป็นการจำลองการจัดแสดงห้องทำงานของพระยาโบราณราชธานินทร์ รวมไปถึงจัดแสดงเครื่องใช้ส่วนตัวและโบราณวัตถุบางส่วนที่มาจากการเก็บสะสมของท่าน โดยวัตถุประสงค์ของนิทรรศการนี้คือเพื่อเป็นการระลึกถึงและเชิดชูเกียรติพระยาโบราณราชธานินทร์ ผู้มีคุณูปการต่อวงการประวัติศาสตร์ โบราณคดี และชาวพระนครศรีอยุธยา
          การปรับปรุงนิทรรศการในครั้งนี้ ประกอบด้วย งานปรับปรุงป้ายนิทรรศการ ป้ายคำบรรยายวัตถุ ปรับปรุงแท่นจัดแสดงบางส่วน รวมไปถึงการปรับเปลี่ยนแผนผังการจัดแสดง เพื่อให้การนำเสนอข้อมูลมีความถูกต้องและเป็นปัจจุบัน อีกทั้งยังเพื่อให้นิทรรศการมีความหลากหลายและน่าสนใจมากยิ่งขึ้น


(จำนวนผู้เข้าชม 1311 ครั้ง)