ถากถางกำจัดวัชพืชในเขตพื้นที่โบราณสถานวัดกู่พันนา บ้านพันนา ตำบลพันนา อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร

          วันพฤหัสบดีที่ ๑๖ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๖ เจ้าหน้าที่ของสำนักศิลปากรที่ ๘ ขอนแก่น เข้าดำเนินการถากถางกำจัดวัชพืชในเขตพื้นที่โบราณสถานวัดกู่พันนา บ้านพันนา ตำบลพันนา อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร

(จำนวนผู้เข้าชม 58 ครั้ง)