เลาะริมโขง เบิ่งสถาปัตยกรรม Colonial Style - Modern Thai Architecture Style ที่ศรีเชียงใหม่
(จำนวนผู้เข้าชม 114 ครั้ง)