สำรวจแหล่งภาพเขียนสี ถ้ำช้าง ในเขตอุทยานแห่งชาติน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น

วันอังคารที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๖๖ กลุ่มโบราณคดี สำนักศิลปากรที่ ๘ ขอนแก่น ร่วมกับอุทยานแห่งชาติน้ำพอง สำรวจแหล่งภาพเขียนสี "ถ้ำช้าง" ในเขตอุทยานแห่งชาติน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น

(จำนวนผู้เข้าชม 50 ครั้ง)