๑๔ เมืองโบราณ ในจังหวัดขอนแก่นหลักฐานจากภาพถ่ายทางอากาศ
เรียบเรียงโดย นางสาวทิพย์วรรณ วงศ์อัสสไพบูลย์ นักโบราณคดี ชำนาญการ กลุ่มโบราณคดี สำนักศิลปากรที่ 8 ขอนแก่น
ดาวน์โหลดไฟล์: 14 Mueang Boran.pdf
ตัวอย่างไฟล์แนบ PDF:

(จำนวนผู้เข้าชม 605 ครั้ง)