...

นายวีระ โรจน์พจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม ตรวจควบคืบหน้าการบูรณะโบราณสถานในเขตพื้นที่จังหวัดแพร่และน่าน

นายวีระ โรจน์พจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม ตรวจควบคืบหน้าในการบูรณะโบราณสถาน ในเขตจังหวัดแพร่และจังหวัดน่าน อันได้แก่วัดพระธาตุช่อแฮ วัดพระธาตุปูแจ และวัดพระธาตุแช่แห้ง โดยมีนายเทอดศักดิ์ เย็นจุระ ผู้อำนวยการกลุ่มอนุรักษ์โบราณสถาน สำนักศิลปากรที่ ๗ เชียงใหม่ ให้การต้อนรับและรายงานผลความคืบหน้า

โบราณสถานวัดพระธาตุช่อแฮ ตำบลช่อแฮ อำเภอเมือง จังหวัดแพร่

     

     

     


โบราณสถานวัดพระธาตุปูแจ อำเภอร้องกวาง จังหวัดแพร่

     
 


โบราณสถานวัดพระธาตุแช่แห้ง อำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน

       

(จำนวนผู้เข้าชม 2482 ครั้ง)


Messenger