...

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี เสด็จเปิดหอวัฒนธรรมนิทัศน์ วัดพระธาตุผาเงา อ.เชียงแสน จ.เชียงราย
เมื่อวันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี เสด็จเปิดหอวัฒนธรรมนิทัศน์ วัดพระธาตุผาเงา อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย โดยสำนักศิลปากรที่ ๘ เชียงใหม่ และ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติเชียงแสน ร่วมถวายนำชม

(จำนวนผู้เข้าชม 626 ครั้ง)


Messenger