...

ค้นหา
รายการที่พบทั้งหมด 25,617 รายการ
กรมศิลปากรได้ดำเนินการจัดสารคดี เนื่องในโอกาสครบรอบ ๑๑๒ ปี แห่งการสถาปนากรมศิลปากร พุทธศักราช ๒๕๖๖

งาน “Amazing Thailand, Amazing New Chapter: Thai Night Reception” (ภายใต้งาน Amazing Thailand Amazing New Chapters Road Show to China 2023) ณ นครเซี่ยงไฮ้ สาธารณรัฐประชาชนจีน ระหว่างวันที่ 18 – 21 กุมภาพันธ์

กิจกรรมภายในงาน “A Million Thanks : Amazing Thailand Night Reception” มีการจัดและตกแต่งด้วยบรรยากาสะท้อนแนวคิดความหลากหลาย (New Chapter) มีการแสดงทางด้านนาฏศิลป์ไทย เพื่อตอกย้ำ และส่งมอบคุณค่าอัตลักษณ์ความเป็นไทย ซึ่งสามารถสร้างความสนใจแก่ผู้เข้าร่วมงานเป็นจำนวนมาก