...

ค้นหา
รายการที่พบทั้งหมด 31,892 รายการ

วันที่ 18 พฤศจิกายน 2558 เวลา 13:30 น. ณ ศาลาวัดพระสี่อิริยาบถ อุทยานประวัติศาสตร์กำแพงเพชร มีกิจกรรมวันพระ ทุกวันพระ เนื่องด้วยกิจกรรมวันพระ ทางสำนักงานอุทยานประวัติศาสตร์กำแพงเพชร จัดกิจกรรมวันพระ ทุกวันพระ อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ประชาชนทุกหมู่เหล่า เข้ามาร่วมฟังธรรม สวดมนต์ นั่งสมาธิ ซึ่งวันนี้มี พระกู้เกียรติ (วัดบ่อสามแสน) มาบรรยายธรรม นำสวดมนต์ นั่งวิปัสนากรรมฐาน ตั้งแต่เวลา 13:30-15:30 น. เป็นต้นไป
Messenger