...

✦ วัดนครโกษา ตำบลท่าหิน อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี ✦ โดย นายเจตน์กมล วงษ์ท้าว นักโบราณคดีชำนาญการ เป็นผู้บรรยาย นายชนน วัฒนะกูล ผู้ช่วยนักโบราณคดี ลำดับภาพ
Tags:

(จำนวนผู้เข้าชม 187 ครั้ง)


Messenger