...

โบราณสถานบ้านจาเละ หมายเลข ๑ : สถูปเจดีย์ในแผนผังวงกลมองค์แรกของเมืองโบราณยะรัง อำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี
Star vote. Star vote. Star vote. Star vote. Star vote.

(จำนวนผู้เข้าชม 199 ครั้ง)


Messenger