...

เจดีย์ศรีสุริโยทัย

***บรรณานุกรม*** 

บุญงาม แสงศศน.

เจดีย์ศรีสุริโยทัย โดย บุญงาม แสงศศิน คัดจากวารสาร "ท่องเที่ยวสัปดาห์"ของกรมพาณิชย์ กระทรวงเศรษฐการ ฉบับลงวันที่ 9 มีนาคม พ.ศ. 2482  หลวงถวิลเศรษฐพณิชยการ ขอบพระคุณในความหวัง07/08/2521

กรุงเทพฯ 

เอราวัณการพิมพ์

2521

(จำนวนผู้เข้าชม 608 ครั้ง)


Messenger