...
ภาพประกอบ ข่าวประชาสัมพันธ์
(วันพฤหัสบดีที่ 28 มีนาคม 2567)
จำนวนผู้เข้าชม 37
ภาพประกอบ ข่าวประชาสัมพันธ์
(วันศุกร์ที่ 01 มีนาคม 2567)
จำนวนผู้เข้าชม 63
ภาพประกอบ ข่าวกิจกรรม
(วันศุกร์ที่ 25 สิงหาคม 2566)
จำนวนผู้เข้าชม 182
ภาพประกอบ ข่าวกิจกรรม
วันศุกร์ที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๖ เวลา ๑๕.๐๐ น. - ๑๗.๐๐ น. พบกับกิจกรรมการประดิษฐ์งานศิลปะจากกระดาษเหลือใช้ ณ ห้องโถงอาคารโบราณสถาน หอสมุดแห่งชาติชลบุรี
(วันพุธที่ 09 สิงหาคม 2566)
จำนวนผู้เข้าชม 291
ภาพประกอบ ข่าวกิจกรรม
(วันพฤหัสบดีที่ 03 สิงหาคม 2566)
จำนวนผู้เข้าชม 341
ภาพประกอบ ข่าวกิจกรรม
นางโสภี เฮงสุดผล (หัวหน้าหอสมุดแห่งชาติชลบุรี) พร้อมด้วยนางสาวเสาวลักษณ์ เที่ยงธรรม (เจ้าพนักงานห้องสมุดชำนาญงาน) เข้าร่วมพิธีเจริญพุทธมนต์และปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๖ เพื่อแสดงถึงความความจงรักภักดีและระลึกถึงพระกรุณาธิคุณของสถาบันพระมหากษัตริย์ ซึ่งเป็นศูนย์รวมทางจิตใจของคนในชาติที่ทรงอุทิศพระองค์ในพระกรณีย์กิจน้อยใหญ่เพื่อพสกนิกรชาวไทยเพื่อความเจริญก้าวหน้าของประเทศชาติเป็นสำคัญ
(วันอังคารที่ 01 สิงหาคม 2566)
จำนวนผู้เข้าชม 278
ภาพประกอบ ข่าวกิจกรรม
ข้าราชการพร้อมด้วยบุคลากรหอสมุดแห่งชาติชลบุรี ร่วมกันทำความสะอาดพื้นที่บริเวณโดยรอบอาคารหอสมุดแห่งชาติชลบุรี
(วันเสาร์ที่ 29 กรกฎาคม 2566)
จำนวนผู้เข้าชม 294
ภาพประกอบ ข่าวกิจกรรม
(วันศุกร์ที่ 28 กรกฎาคม 2566)
จำนวนผู้เข้าชม 271
ความรู้ทั่วไป
เรื่อง วัดร้างในบางกอก
รายละเอียดเพิ่มเติม >
เรื่อง วัดเขาบางทราย
รายละเอียดเพิ่มเติม >
เรื่อง จิตรกรรมฝาผนังในพระอุโบสถวัดใหญ่อินทาราม
รายละเอียดเพิ่มเติม >