...
ภาพประกอบ ข่าวประชาสัมพันธ์
(วันอังคารที่ 29 สิงหาคม 2566)
จำนวนผู้เข้าชม 36
ภาพประกอบ ข่าวประชาสัมพันธ์
ด้วยจังหวัดชลบุรี กำหนดจัดกิจกรรมจักรยานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 83 พรรษา 12 สิงหาคม 2558 " Bike For Mom ปั่นเพื่อแม่ " ในวันอาทิตย์ที่ 16 สิงหาคม 2558 ณ สนามหน้าศาลากลางจังหวัดชลบุรี เพื่อถวายเป็นพระราชสดุดี สนองพระราชปณิธานของสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช ฯ สยามมกุฎราชกุมาร ที่ต้องการให้พสกนิกรแสดงออกถึงความกตัญญูกตเวทีและความสามัคคีร่วมกันของประชาชนด้วยการปั่นจักรยาน ซึ่งเป็นการออกกำลังกายที่ดี หอสมุดแห่งชาติชลบุรีได้เข้าร่วมกิจกรรม "Bike For Mom ปั่นเพื่อแม่" โดยมีนางสาวธนาพร ชูชื่น หัวหน้าหอสมุดแห่งชาติชลบุรี นางสาวเสาวลักษณ์ เที่ยงธรรม เจ้าพนักงานห้องสมุดชำนาญงาน และนางสาลี่ ศิริตรานนท์ ลูกจ้างชั่วคราว เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ด้วย เส้นทางที่ปั่น
(วันจันทร์ที่ 10 สิงหาคม 2558)
จำนวนผู้เข้าชม 1032
ภาพประกอบ ข่าวกิจกรรม
(วันศุกร์ที่ 25 สิงหาคม 2566)
จำนวนผู้เข้าชม 40
ภาพประกอบ ข่าวกิจกรรม
วันศุกร์ที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๖ เวลา ๑๕.๐๐ น. - ๑๗.๐๐ น. พบกับกิจกรรมการประดิษฐ์งานศิลปะจากกระดาษเหลือใช้ ณ ห้องโถงอาคารโบราณสถาน หอสมุดแห่งชาติชลบุรี
(วันพุธที่ 09 สิงหาคม 2566)
จำนวนผู้เข้าชม 69
ภาพประกอบ ข่าวกิจกรรม
(วันพฤหัสบดีที่ 03 สิงหาคม 2566)
จำนวนผู้เข้าชม 65
ภาพประกอบ ข่าวกิจกรรม
นางโสภี เฮงสุดผล (หัวหน้าหอสมุดแห่งชาติชลบุรี) พร้อมด้วยนางสาวเสาวลักษณ์ เที่ยงธรรม (เจ้าพนักงานห้องสมุดชำนาญงาน) เข้าร่วมพิธีเจริญพุทธมนต์และปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๖ เพื่อแสดงถึงความความจงรักภักดีและระลึกถึงพระกรุณาธิคุณของสถาบันพระมหากษัตริย์ ซึ่งเป็นศูนย์รวมทางจิตใจของคนในชาติที่ทรงอุทิศพระองค์ในพระกรณีย์กิจน้อยใหญ่เพื่อพสกนิกรชาวไทยเพื่อความเจริญก้าวหน้าของประเทศชาติเป็นสำคัญ
(วันอังคารที่ 01 สิงหาคม 2566)
จำนวนผู้เข้าชม 45
ภาพประกอบ ข่าวกิจกรรม
ข้าราชการพร้อมด้วยบุคลากรหอสมุดแห่งชาติชลบุรี ร่วมกันทำความสะอาดพื้นที่บริเวณโดยรอบอาคารหอสมุดแห่งชาติชลบุรี
(วันเสาร์ที่ 29 กรกฎาคม 2566)
จำนวนผู้เข้าชม 69
ภาพประกอบ ข่าวกิจกรรม
(วันศุกร์ที่ 28 กรกฎาคม 2566)
จำนวนผู้เข้าชม 53
ความรู้ทั่วไป
เรื่อง วัดร้างในบางกอก
รายละเอียดเพิ่มเติม >
เรื่อง วัดเขาบางทราย
รายละเอียดเพิ่มเติม >
เรื่อง จิตรกรรมฝาผนังในพระอุโบสถวัดใหญ่อินทาราม
รายละเอียดเพิ่มเติม >