...

ข่าวประชาสัมพันธ์
ภาพประกอบ ข่าวประชาสัมพันธ์
(วันอังคารที่ 29 สิงหาคม 2566)
จำนวนผู้เข้าชม 36
ภาพประกอบ ข่าวประชาสัมพันธ์
ด้วยจังหวัดชลบุรี กำหนดจัดกิจกรรมจักรยานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 83 พรรษา 12 สิงหาคม 2558 " Bike For Mom ปั่นเพื่อแม่ " ในวันอาทิตย์ที่ 16 สิงหาคม 2558 ณ สนามหน้าศาลากลางจังหวัดชลบุรี เพื่อถวายเป็นพระราชสดุดี สนองพระราชปณิธานของสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช ฯ สยามมกุฎราชกุมาร ที่ต้องการให้พสกนิกรแสดงออกถึงความกตัญญูกตเวทีและความสามัคคีร่วมกันของประชาชนด้วยการปั่นจักรยาน ซึ่งเป็นการออกกำลังกายที่ดี หอสมุดแห่งชาติชลบุรีได้เข้าร่วมกิจกรรม "Bike For Mom ปั่นเพื่อแม่" โดยมีนางสาวธนาพร ชูชื่น หัวหน้าหอสมุดแห่งชาติชลบุรี นางสาวเสาวลักษณ์ เที่ยงธรรม เจ้าพนักงานห้องสมุดชำนาญงาน และนางสาลี่ ศิริตรานนท์ ลูกจ้างชั่วคราว เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ด้วย เส้นทางที่ปั่น
(วันจันทร์ที่ 10 สิงหาคม 2558)
จำนวนผู้เข้าชม 1032