...

เวทมนต์คาถาและตำรายา ชบ.ส. ๕๐
เวทมนต์คาถาและตำรายา ชบ.ส. ๕๐
เจ้าอาวาสวัดบุญญฤทธยาราม ต.บ้านบึง อ.บ้านบึง จ.ชลบุรี
มอบให้หอสมุด ๒๒ ก.ค. ๒๕๓๕
เอกสารโบราณ (สมุดไทย)

(จำนวนผู้เข้าชม 1564 ครั้ง)