...

ชุมนุมเรื่องจันทบุรี

  ***บรรณานุกรม*** 

กรมศิลปากร

ชุมนุมเรื่องจันทบุรี พิมพ์เป็นอนุสรณ์ในงานพระราชทาน -
เพลิงศพ นางวรรณ จันทวิมล ณ สุสานหลวงวัดเทพศิรินท
ราวาส วันที่ 29 พฤศิกายน พุทธศักราช 2514

พระนคร 

โรงพิมพ์คุรุสภาลาดพร้าว

2514

(จำนวนผู้เข้าชม 795 ครั้ง)


Messenger