...

พระราชพงศาวดารพม่า เล่ม ๑๑ พ.ศ. ๒๔๕๘
***บรรณานุกรม***
หนังสือหายาก
กรมหมื่นนราธิปประพันธ์พงศ์.  พระราชพงศาวดารพม่า เล่ม ๑๑ พ.ศ. ๒๔๕๘.  ม.ป.พ., ๒๔๕๘.

(จำนวนผู้เข้าชม 480 ครั้ง)