...

แนะนำหนังสือ เรื่อง ภาพเก่าเล่าตำนาน ฉบับปรับปรุง
เอนก นาวิกมูล.  ภาพเก่าเล่าตำนาน ฉบับปรับปรุง.  กรุงเทพฯ: แสงดาว, 2563.


          ภาพเก่าเล่าตำนาน ฉบับปรับปรุงนี้ รวบรวมภาพเก่าที่มีคุณค่าทางประวัติศาสตร์มากกว่า 80 ภาพ พร้อมคำบรรยายขนาดยาวประกอบ โดยการเขียนคำบรรยายประกอบภาพ ผู้เขียนได้ใช้ประสบการณ์ในการวินิจฉัยภาพจากการอ่านและการดูภาพเก่า มีการอ้างอิงโดยยึดข้อมูลจากแหล่งที่มาของภาพ มีการจัดวางรูปหลักและรูปบริวารเพื่อเสริมเนื้อหาให้มีความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น ภายในเล่มรวบรวมภาพหายากและน่าสนใจ เช่น ภาพถ่ายของนายทองคำ นักเผชิญโชค ภาพลูกช้างกินนมคน ภาพเตรียมการประหารชีวิต ภาพสุริยุปราคาครั้งจับหมดดวง เป็นต้น

893.95911

อ893ภ

(ห้องทั่วไป 2)

(จำนวนผู้เข้าชม 22 ครั้ง)