...

แนะนำหนังสือ เรื่อง อัษมา นิยายคำกลอนพื้นบ้านอุชเชนี.  อัษมา นิยายคำกลอนพื้นบ้าน.  กรุงเทพฯ: ผีเสื้อ, 2554.


         
อัษมา นิยายคำกลอนพื้นบ้าน รวบรวมและแปลจากภาษาชานีเป็นภาษาจีน โดยคณะวัฒนธรรมประชาชนยูนนาน แปลเป็นภาษาอังกฤษโดย แกลดิส หยาง และแปลเป็นภาษาไทย โดย อุชเชนี รูปประกอบภาพพิมพ์ไม้โดย หวง หยาง-ยู่ หนังสือนี้มีประวัติยาวนานกว่าครึ่งศตวรรษ นับแต่เป็นหนังสือแปลต้องห้ามในยุคเผด็จการ  จนมาถึงยุคโลกไร้พรมแดนในปัจจุบัน อัษมา เป็นนิยายคำกลอนพื้นบ้านจีนขนาดยาวที่มีสีสัน และถ่ายทอดต่อกันมาแบบปากต่อปากนานหลายชั่วอายุคนโดยชนเผ่าชานีในมณฑลยูนนาน เป็นเรื่องราวของสาวน้อยชนบทนามว่า “อัษมา” และพี่ชายของเธอชื่อ “อาเฮย์” ใช้ภาษาที่แบบเรียบง่าย เล่าถึงการต่อสู้อย่างเด็ดเดี่ยวของอัษมาให้พ้นจากอำนาจกดขี่ของเจ้าขุนมูลนายผู้ครองกรรมสิทธิ์ที่ดิน ซึ่งเป็นผู้ลักพาตัวเธอไป อาศัยพลังชีวิตและความปรารถนาอย่างแรงกล้าที่จะให้ได้มาซึ่งอิสรภาพและความผาสุก

895.11

อ581

(ห้องทั่วไป 2)


(จำนวนผู้เข้าชม 49 ครั้ง)