...

แนะนำหนังสือ เรื่อง ตำราพระราชพิธีพรุณศาสตร์ ตำราปลูกไม้ผลกับตำราปลูกเข้าของโบราณ เรื่องทำนา เรื่องทำสวน
ตำราพระราชพิธีพรุณศาสตร์ ตำราปลูกไม้ผลกับตำราปลูกเข้าของโบราณ เรื่องทำนา เรื่องทำสวน.  กรุงเทพฯ: สถาบันภาษาศาสตร์และวัฒนธรรมศึกษาราชนครินทร์
     คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2565.

          หนังสือเล่มนี้ จัดพิมพ์เป็นที่ระลึกเนื่องในโอกาสเปิดนิทรรศการและอาคารพิพิธภัณฑ์วัฒนธรรมการเกษตร เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2565 โดยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้รวบรวมและคัดเลือกหนังสือหายากด้านวัฒนธรรมการเกษตรมาจัดพิมพ์ จำนวน 4 รายการ เป็นหนังสือที่มหาอำมาตย์เอก เจ้าพระยาพลเทพ เสนาบดีกระทรวงเกษตราธิราช พิมพ์แจกในงานพระราชพิธีจรดพระนังคัล ช่วงปีพุทธศักราช 2466-2470 ประกอบด้วย ตำราพระราชพิธีพรุณศาสตร์ ตำราปลูกไม้ผลกับตำราปลูกเข้าของโบราณ เรื่องทำนา และเรื่องทำสวน โดยรวมเป็นเล่มเดียวกันและจัดพิมพ์ตามต้นฉบับทั้งในด้านรูปแบบและอักขรวิธี

390.22
ต367

(ห้องทั่วไป 1)


(จำนวนผู้เข้าชม 71 ครั้ง)