...

พุทธคุณ...บุญบันดาล                         


                                                                                                             แนะนำหนังสือน่าอ่าน


อ้อยอรวรรณ.  พุทธคุณ...บุญบันดาล.  กรุงเทพฯ: ด่านสุทธาการพิมพ์, 2556.  290 หน้า.  ภาพประกอบ. 

 

          หนังสือประมวลเรื่องราว การจัดทำพระเครื่องสมเด็จพุฒาจารย์(โต พรหมรังสี) วัดระฆังโฆสิตารามวรมหาวิหาร และ ความรู้เกี่ยวกับสมเด็จพุฒาจารย์โต พรหมรังสี ได้แก่ คำนำผู้จัดทำหนังสือ รายละเอียดการมอบพระสมเด็จ คำนิยมหลวงพ่อเที่ยง และประวัติ พระธรรมธีรราชมหามุนี กิตติกรรมประกาศฯ  คำนิยมฯ การให้ชื่อพระสมเด็จวัดระฆัง  พระคาถาชินบัญชร คำแปลพระคาถา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระบรมราชินีนาถ สมเด็จพระพุฒาจารย์(โต พรหมรังสี) วัดระฆังโฆสิตารามวรมหาวิหาร ของดีในวัด ตระกูลและขนาดวัดสมเด็จฯ รวมภาพพระสมเด็จโต พรหมรังสี จำนวน 100 องค์ และพระโชว์

         

          อ

          294.31218

          อ456พ

          ห้องค้นคว้า

         

        เดือน ก.พ.67

(จำนวนผู้เข้าชม 66 ครั้ง)