...

รายงานประจำปี 2558-2560 ศูนย์ช่วยเหลือลูกหนี้และประชาชนที่ไม่ได้รับความเป็นธรรม


ศูนย์ช่วยเหลือลูกหนี้และประชาชนที่ไม่ได้รับความเป็นธรรม.  รายงานประจำปี 2558 – 2560 ศูนย์ช่วยเหลือลูกหนี้และประชาชนที่ไม่ได้รับความเป็นธรรม.  กรุงเทพฯ : ศูนย์ช่วยเหลือลูกหนี้และประชาชนที่ไม่ได้รับความเป็นธรรม, 2561.  244 หน้า.  ภาพประกอบ.

 

        จัดทำขึ้นเพื่อเผยแพร่ และรายงานผลการดำเนินงานในรอบปี 2558 - 2560 ภายในเล่มประกอบด้วย  สารจากรองปลัดกระทรวงยุติธรรม สารจากอธิบดีกรมสอบสวนพิเศษ ทำเนียบผู้อำนวยการศูนย์ ความเป็นมา อำนาจ หน้าที่ และโครงสร้าง ผลการดำเนินงาน ปี 2558-2560 ใน ด้านยุทธศาสตร์ การให้คำปรึกษากฎหมายฯ นวัตกรรมสื่อการเรียนรู้ ผลงานการช่วยเหลือสำคัญ บทความหนี้นอกระบบ : ผลงานวิจัย เป็นต้น

 

       

        364.168

        ร451

 

        ห้องค้นคว้า

        เดือน มี.ค. 66

 

(จำนวนผู้เข้าชม 35 ครั้ง)