...

ศัพท์สำนวนฝรั่งเศสแบบเป็นกันเอง

 

เฉลิมเกียรติ มินา.  ศัพท์สำนวนฝรั่งเศสแบบเป็นกันเอง.  ขอนแก่น : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2564.  75หน้า. 

 

        หนังสือเล่มนี้ได้รวบรวมคำศัพท์สำนวนฝรั่งเศสแบบใช้กันเอง เนื้อหา แสดงรายการคำย่อทางไวยากรณ์  คำศัพท์จัดเรียงตามตัวอักษร a-z   จัดคำศัพท์ในแบบกรอบตาราง ประกอบด้วย คำศัพท์ฝรั่งเศสตัวหนา  คำย่อทางไวยากณ์ = คำอธิบายสำนวนฝรั่งเศส คำแปลเป็นภาษาไทย  ตามลำดับ สะดวก อ่านง่ายเหมาะสำหรับผู้สนใจ นักเรียน นักศึกษาและประชาชนทั่วไป

 

       

        448.1

        ฉ412ศ

 

        ห้องค้นคว้า

        มี.ค. 66

 

(จำนวนผู้เข้าชม 39 ครั้ง)