...

เรื่องเที่ยวประเทศตะวันออก
สาระสังเขป     :  บันทึกการท่องเที่ยวประเทศทางฝั่งตะวันออกในเอเชีย ได้แก่ มะลายู ฮ่องกง มะนิลา เซี่ยงไฮ้ ปักกิ่ง  เกาหลี ญี่ปุ่น และอินโดจีน

ผู้แต่ง             :  สิบพันพารเสนอ โสณกุล, หม่อมเจ้า
โรงพิมพ์         :  กรมวิชชาธิการ
ปีที่พิมพ์         :  2475
ภาษา             :  ไทย
รูปแบบ           :  PDF
เลขทะเบียน    :  น.32บ.4842จบ
เลขหมู่           :  915
                        ส728ร

(จำนวนผู้เข้าชม 550 ครั้ง)


Messenger