...

ผู้พลิกแผ่นดินอเมริกา
สาระสังเขป     :  รวมชีวประวัติบุคคลสำคัญของอเมริกา เช่น คริสโตเฟอร์ โคลัมบัส ยอห์จ วอชิงตัน อับราฮัม ลินคอล์น โทมัส เอ. เอดิสัน เฮนรี่ ฟอร์ด  เป็นต้น

ผู้แต่ง             :  ชาญ นาคพงศ์
โรงพิมพ์         :  วิบูลกิจ
ปีที่พิมพ์         :  2493
ภาษา             :  ไทย
รูปแบบ           :  PDF
เลขทะเบียน    :  น.33บ.2161จบ(ร)
เลขหมู่           :  923
                       ช482ผ

(จำนวนผู้เข้าชม 512 ครั้ง)


Messenger