...

แก่นแท้ของการปฏิบัติมหากุศล

            อธิบายถึงการทำสมาธิเบื้องต้น การนั่งสมาธิ วิธีเดินจงกรม  ครั้งที่ 1 พูดเรื่องการสร้างจิต ครั้งที่ 2 พูดเรื่องท่านอาจารย์ สมชาย จิตเดินไปสู่ภพ ครั้งที่ 3พูดเรื่องการทดสอบสติ

            ผู้แต่ง                      ท่านอาจารย์ สมชาย ฐิตวิริโย
            โรงพิมพ์                  ศิริพัสตุ์
             ปีที่พิมพ์                  2508
             ภาษา                      ไทย
             รูปแบบ                     pdf
             เลขทะเบียน              น.33บ. 2941 จบ(ร)
             เลขหมู่                      ท 294.3122 พ411ก

(จำนวนผู้เข้าชม 595 ครั้ง)