...

ข่าวประชาสัมพันธ์
ภาพประกอบ ข่าวประชาสัมพันธ์
นายอิทธิพล คุณปลื้มรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมบันทึกเทปโทรทัศน์คำปราศรัย เนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๓ โดยมีนายประทีป เพ็งตะโก อธิบดีกรมศิลปากร ให้การต้อนรับ
(วันศุกร์ที่ 17 กรกฎาคม 2563)
จำนวนผู้เข้าชม 421
ภาพประกอบ ข่าวประชาสัมพันธ์
วันพุธที่ ๑๕ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ เวลา ๑๐.๐๐ น. นายอิทธิพล คุณปลื้มรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมนำคณะ ผู้บริหารกระทรวงวัฒนธรรม
(วันศุกร์ที่ 17 กรกฎาคม 2563)
จำนวนผู้เข้าชม 461
ภาพประกอบ ข่าวประชาสัมพันธ์
วันจันทร์ที่ ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๖.๐๐ น. นายประทีป เพ็งตะโก อธิบดีกรมศิลปากร ตรวจเยี่ยมงานอนุรักษ์และพัฒนาโบราณสถานวิหารไทยลื้อ วัดดอนมูล ตำบลศรีภูมิ อำเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน โดยมีนายเทอดศักดิ์ เย็นจุระ ผู้อำนวยการกลุ่มอนุรักษ์โบราณสถาน สำนักศิลปากรที่ ๗ เชียงใหม่ รายงานความคืบหน้าการบูรณะฯ โดยท่านอธิบดีกรมศิลปากรสั่งการให้ศึกษารายละเอียดแบบ อาคารก่อสร้าง ตลอดจนศิลปกรรมปูนปั้นต่างๆ และบูรณะฯ ให้คงสภาพเดิมมากที่สุด
(วันพุธที่ 15 กรกฎาคม 2563)
จำนวนผู้เข้าชม 414
ภาพประกอบ ข่าวประชาสัมพันธ์
วันอังคารที่ ๑๔ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ เวลา ๐๘.๓๐ น. นายอิทธิพล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม ร่วมกิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์งานวันภาษาไทยแห่งชาติ
(วันพุธที่ 15 กรกฎาคม 2563)
จำนวนผู้เข้าชม 423
ภาพประกอบ ข่าวประชาสัมพันธ์
วันอังคารที่ ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๓๙ น. นายประทีป เพ็งตะโก อธิบดีกรมศิลปากร เป็นประธานประกอบพิธีถวายสักการะ องค์พระมหาธาตุเจ้าภูเพียงแช่แห้ง
(วันพุธที่ 15 กรกฎาคม 2563)
จำนวนผู้เข้าชม 430

Messenger