...

ท้าวเวสสุวรรณ

         ท้าวเวสสุวรรณ เป็นเทพผู้ยิ่งใหญ่ในหมู่ท้าวจตุโลกบาลทั้ง ๔ เป็นอธิบดีแห่งอสูร โดยเป็นเทพผู้ปกป้องพระพุทธศาสนา และผู้คุ้มครองโลกมนุษย์ด้านทิศเหนือ เป็นเทพเจ้าแห่งโชคลาภ ที่มีขุมทรัพย์มหาศาล

         Vessavana (Thao Wessuwan) is one of the Four Great Heavenly Kings and the King of Asuras. He is the guardian deity who protects Buddhism and the world in the north. Also, he is the god of wealth with immense treasure.

 

ผู้ออกแบบ: นายธรรมรัตน์ กังวาลก้อง 

จิตรกรรมปฏิบัติการ สำนักช่างสิบหมู่

ข้อมูล: สมุดภาพมรดกศิลปวัฒนธรรม 

เรื่อง ภูมิบริรักษ์ : ครุฑ ยักษ์ นาค

(จำนวนผู้เข้าชม 425 ครั้ง)


Messenger