...

ตราสัญลักษณ์พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒


ตราสัญลักษณ์พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒ สลักดุนโลหะ ปิดทอง ลงยาสีและประดับคริสตัล กว้าง ๓๐ เซนติเมตร สูง ๖๐ เซนติเมตร กลุ่มงานช่างบุและช่างศิราภรณ์


The Royal Emblem on the Auspicious Occasion of the Coronation of King Rama X Gilded and enameled
sheet metal with repousse technique and crystal embellishment w.30 cm,h 60 cm Sheet Metal ant Headdress Group

ข้อมูล: นิทรรศการเถลิงรัชช์หัตถศิลป์
Star vote. Star vote. Star vote. Star vote. Star vote.

(จำนวนผู้เข้าชม 614 ครั้ง)


Messenger