...

เปิดให้บริการแก่ประชาชนและนักท่องเที่ยวเข้าเยี่ยมชมนิทรรศการ ระหว่างวันที่ ๖-๑๐ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๖
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ สุรินทร์ เปิดให้บริการแก่ประชาชนและนักท่องเที่ยวเข้าเยี่ยมชมนิทรรศการ ระหว่างวันที่ ๖-๑๐ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๖ มีผู้เข้าชมทั้งสิ้น ๖๙๒ คน โดยปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและเฝ้าระวังโรคโควิด ๑๙ อย่างเคร่งครัด
Star vote. Star vote. Star vote. Star vote. Star vote.

(จำนวนผู้เข้าชม 96 ครั้ง)