...

คณะผู้ประกอบการการท่องเที่ยวร่วมกับภาคีเครือข่าย AET (Agent Educational Trip)
วันอาทิตย์ที่ ๒๙ มกราคม พ.ศ.๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๓๐ น. คณะผู้ประกอบการการท่องเที่ยวร่วมกับภาคีเครือข่าย AET (Agent Educational Trip) กิจกรรมเสนอขายเส้นทางท่องเที่ยวเชื่อมโยงจังหวัดสุรินทร์-บุรีรัมย์ เส้นทาง "พระอาทิตย์ขึ้นดูนก พระอาทิตย์ตกดูช้าง" โดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานสุรินทร์ จำนวน ๑๐ คน เข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ สุรินทร์ โดยปฏิบัติตามมาตรการเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด - ๑๙ อย่างเคร่งครัด โดยมีนายกรภัทร์ สุขใหญ่ พนักงานประจำพิพิธภัณฑ์ ให้การต้อนรับและบรรยายนำชม
Star vote. Star vote. Star vote. Star vote. Star vote.

(จำนวนผู้เข้าชม 72 ครั้ง)