...

โรงเรียนบ้านบักดอก เข้าเยี่ยมชม วันศุกร์ที่ ๒๐ มกราคม พ.ศ.๒๕๖๖
วันศุกร์ที่ ๒๐ มกราคม พ.ศ.๒๕๖๖ เวลา ๑๓.๓๐ น.
นักเรียนชั้นอนุบาล ๒- ๓
จากโรงเรียนบ้านบักดอก ตำบลปรือ อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์
จำนวน ๒๕๑ คน คุณครู ๑๙ คน เข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ สุรินทร์

(จำนวนผู้เข้าชม 77 ครั้ง)