...

โรงเรียนบ้านสว่าง ตำบลน้ำอ้อม อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ
วันพฤหัสบดีที่ ๑๙ มกราคม พ.ศ.๒๕๖๖ เวลา ๑๔.๓๐ น. นักเรียนชั้นอนุบาล ๑-๓ ชั้นประถมศึกษาที่ ๓ และ ๖ และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ โรงเรียนบ้านสว่าง ตำบลน้ำอ้อม อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ จำนวน ๑๔๕ คน คุณครู ๑๕ คน เข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ สุรินทร์ โดยแบ่งการบรรยายนำชมออกเป็น ๔ กลุ่มย่อย เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด - ๑๙ โดยมีนายกรภัทร์ สุขใหญ่ พนักงานประจำพิพิธภัณฑ์ นางถนอม หลวงกลาง นางสาวอภิญญา สุขใหญ่ และนางศรีสุดา ศรีสด พนักงานประจำห้อง ให้การต้อนรับและบรรยายนำชม
Star vote. Star vote. Star vote. Star vote. Star vote.

(จำนวนผู้เข้าชม 350 ครั้ง)


Messenger