...

เปิดให้บริการแก่ประชาชนและนักท่องเที่ยว ระหว่างวันที่ ๑๑-๑๕ มกราคม พ.ศ.๒๕๖๖
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ สุรินทร์ เปิดให้บริการแก่ประชาชนและนักท่องเที่ยว ระหว่างวันที่ ๑๑-๑๕ มกราคม พ.ศ.๒๕๖๖
มีผู้เข้าชมทั้งสิ้น ๖๓๗ คน โดยปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคโควิด ๑๙ อย่างเคร่งครัด
Star vote. Star vote. Star vote. Star vote. Star vote.

(จำนวนผู้เข้าชม 177 ครั้ง)


Messenger