...

เปิดให้บริการแก่ประชาชนและนักท่องเที่ยวเข้าเยี่ยมชมนิทรรศการ ระหว่างวันที่ ๙-๑๓ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๕
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ สุรินทร์ เปิดให้บริการแก่ประชาชนและนักท่องเที่ยวเข้าเยี่ยมชมนิทรรศการ ระหว่างวันที่ ๙-๑๓ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๕ มีผู้เข้าชมทั้งสิ้น ๖๑๓ คน โดยปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและเฝ้าระวังโรคโควิท ๑๙ อย่างเคร่ง
Star vote. Star vote. Star vote. Star vote. Star vote.

(จำนวนผู้เข้าชม 198 ครั้ง)