...

โรงเรียนบ้านหนองขนาด ตำบลหนองบัว อำเภอศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์
วันศุกร์ที่ ๑๑ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๕ เวลา ๑๓.๐๐ น. นักเรียนชั้นอนุบาล ๑ ถึงชั้นประถมศึกษาที่ ๖ โรงเรียนบ้านหนองขนาด ตำบลหนองบัว อำเภอศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์ จำนวน ๑๑๔ คน คุณครู ๑๓ คน เข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ สุรินทร์ โดยแบ่งการบรรยายนำชมออกเป็น ๓ กลุ่มย่อย เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด - ๑๙ อย่างเคร่งครัด โดยมีนางถนอม หลวงกลาง นางศรีสุดา ศรีสด นายแก่นแก้ว หอมนวล พนักงานประจำห้อง ให้การต้อนรับและบรรยายนำชม
Star vote. Star vote. Star vote. Star vote. Star vote.

(จำนวนผู้เข้าชม 70 ครั้ง)