...

โครงการเผยแพร่ความรู้ประวัติศาสตร์โบราณคดีและศิลปวัฒนธรรม ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓

วันที่ ๑๙ - ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓

พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ สุรินทร์ จัดโครงการเผยแพร่ความรู้ประวัติศาสตร์โบราณคดีและศิลปวัฒนธรรม ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ณ พิพิธภัณฑ์ชุมชนช่างปี่ ตำบลช่างปี่ อำเภอศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์ โดยได้รับเกียรติจากท่านผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ นายไกรสร กองฉลาด เป็นประธานในพิธี โดยมีหน่วยงานราชการ นักเรียน และชาวบ้านชุมชนช่างปี่ เข้าร่วมโครงการในครั้งนี้

(จำนวนผู้เข้าชม 593 ครั้ง)


Messenger