วารสารคหเศรษฐศาสตร์ ปีที่ ๑๕ ฉบับที่ ๑ มกราคม ๒๕๑๔ (ปีที่ ๑๕ ฉบับที่ ๕ มีนาคม ๒๕๑๔ )
  • ย้อนกลับ
  • วารสารคหเศรษฐศาสตร์ ปีที่ ๑๕ ฉบับที่ ๑ มกราคม ๒๕๑๔ (ปีที่ ๑๕ ฉบับที่ ๕ มีนาคม ๒๕๑๔ )

ชื่อผู้แต่ง           -

ชื่อเรื่อง           วารสารคหเศรษฐศาสตร์ (ปีที่ ๑๕ ฉบับที่ ๕ มีนาคม ๒๕๑๔ )

ครั้งที่พิมพ์        -

สถานที่พิมพ์      พระนคร         

สำนักพิมพ์        โรงพิมพ์วิบุลย์กิว

ปีที่พิมพ์           ๒๕๑๔

จำนวนหน้า      ๑๑๓ หน้า

รายละเอียด     

วารสารของสมาคมคหเศรษฐศาสตร์แห่งประเทศไทยประกอบด้วยบทความเรื่องการเลือกซื้อเครื่องใช้ไฟฟ้าในบ้าน การถนอมอาหาร โปรตีนเกษตร-โรงเรียนพระศรีมหาธาตุ เรื่องของวิตะมินซี                  เรื่องเจ็บๆไข้ๆ ผลงานการเป็นลูกหัวปี ทำไมจึงสอนวิชาการแต่งกาย โป่งข่าม เตรียมตัวเพื่อไปศึกษาต่อ ณ สหรัฐอเมริกาและคอลัมน์อื่นๆ

Star vote. Star vote. Star vote. Star vote. Star vote.

(จำนวนผู้เข้าชม 254 ครั้ง)

Messenger