เครี่องดนตรีไทย

ชื่อผู้แต่ง         ธนิต  อยู่โพธิ์   

ชื่อเรื่อง           เครี่องดนตรีไทย

ครั้งที่พิมพ์      พิมพ์ครั้งที่ 11

สถานที่พิมพ์    ม.ป.ท.

สำนักพิมพ์      ม.ป.พ.

ปีที่พิมพ์          2551

จำนวนหน้า      129 หน้า

หมายเหตุ        พิมพ์ในงานพระราชทานเพลิงศพหม่อมราชวงศ์เทพยพงศ  เทวกุล

รายละเอียด             

เป็นหนังสือที่ระลึกงานศพรวม 2 เรื่อง ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ เรื่องแรก

เครื่องดนตรีไทย นำเสนอเครื่องดนตรีไทย  56  ชนิด และอีกเรื่องตำนานการผสมวงมโหรี ปีพาทย์ และเครื่องสายของไทย
Star vote. Star vote. Star vote. Star vote. Star vote.

(จำนวนผู้เข้าชม 270 ครั้ง)

Messenger