ศิลปภาพเหมือน ( PORTRAII )

ชื่อผู้แต่ง          -

ชื่อเรื่อง           ศิลปภาพเหมือน ( PORTRAII )

ครั้งที่พิมพ์:      -

สถานที่พิมพ์    กรุงเทพฯ

สำนักพิมพ์      อมรินทร์การพิมพ์

ปีที่พิมพ์          2527

จำนวนหน้า     102 หน้า

หมายเหตุ        พิมพ์ในงานนิทรรศการพิเศษ  ศิลปะภาพเหมือนเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา ร.9                  

                   ปีพ.ศ. 2527

รายละเอียด             

เนื้อหาประกอบด้วยเรื่องวิวัฒนาการรูปเหมือนในประเทศไทย (โดยสังเขป) พร้อม

ภาพประกอบด้านจิตรกรรมและด้านประติมากรรม
Star vote. Star vote. Star vote. Star vote. Star vote.

(จำนวนผู้เข้าชม 272 ครั้ง)

Messenger