อนุสรณ์ ร.ต.บุญเทพ ปรีชานนท์

ชื่อผู้แต่ง         จุลทัศน์ พยาฆรานนท์

ชื่อเรื่อง           อนุสรณ์  ร.ต.บุญเทพ  ปรีชานนท์

ครั้งที่พิมพ์       -

สถานที่พิมพ์    กรุงเทพฯ

สำนักพิมพ์      โรงพิมพ์วิญญาณ

ปีที่พิมพ์         2521

จำนวนหน้า     67 หน้า

หมายเหตุ       พิมพ์ในงานฌาปนกิจศพ ร.ตบุญเทศ ปรัชานนท์

รายละเอียด :          

ช่างสิบหมู่จากผลงานการเรียบเรียงของอาจารย์จุลทัศน์ พยาฆรานนท์ เนื้อหาสาระเป็น

ประวัติของช่างสิบหมู่ ประกอบด้วย  ช่างเขียน  ช่างปั้น  ช่างหล่อ  ช่างหุ่น ช่างแกะ ช่างสลัก ช่างปูน ช่างกลึง ช่างปุ  ช่างรัก  รวม ๑๐ ช่าง
Star vote. Star vote. Star vote. Star vote. Star vote.

(จำนวนผู้เข้าชม 285 ครั้ง)

Messenger