รวมเรื่องเอกของเชกสเปียร์

ชื่อผู้แต่ง         ชาร์ลส์ และ แลมป์.แมรี่

ชื่อเรื่อง           รวมเรื่องเอกของเชกสเปียร์

ครั้งที่พิมพ์       -

สถานที่พิมพ์    พระนคร

สำนักพิมพ์      โรงพิมพ์เฟืองอักษร

ปีที่พิมพ์         2511

จำนวนหน้า     829 หน้า

รายละเอียด             

รวมเรื่องเอกของเชกสเปียร์เล่มนี้แปลและเรียบเรียงโดย ป. อนุกระทานนท์ จากเรื่อง             

Tales from Shakespeare ของ Charles และ  Marie-Lamb รวมเรื่องเอกของเชกสเปียร์ เล่มนี้                มีทั้งหมด 23 เรื่อง
Star vote. Star vote. Star vote. Star vote. Star vote.

(จำนวนผู้เข้าชม 350 ครั้ง)

Messenger